Zaznacz stronę

Spawanie to sposób łączenia ze sobą metali. Najczęściej jest ono wykonywane przez specjalistów, ale również we własnym domu przyda się nam taka umiejętność. W sklepach są dostępne różne modele spawarek, przeznaczonych do użytku domowego. Dysponując zasadniczymi wiadomościami z zakresu obróbki metali i bezpieczeństwa wykonywanych prac, każdy we własnym zakresie może nauczyć się spawać.

Podstawą w trakcie spawanie jest zapewnienie bezpieczeństwa. Konieczne jest pełne, niepalne ubranie i buty, które ochronią przed poparzeniem odpryskami gorącego metalu. Równie ważne jest posiadanie specjalnej maski bądź osłony spawalniczej, oraz grubych, zamszowych lub skórzanych rękawic.

Kątowniki zimnogięte

centrostalsa.pl

Gdy jesteśmy już przygotowani i stosownie ubrani, możemy przystąpić do spawania. Należy sprawdzić, czy posiadany sprzęt ma napięcie zgodne z tym, które płynie w naszych gniazdkach. Spawarka pobiera znaczne ilości prądu, dlatego niedostosowanie parametrów może skutkować uszkodzeniem sieci w naszym domu lub okolicy. Musimy upewnić się, czy w naszym otoczeniu nie ma łatwopalnych przedmiotów, oraz osób, które mogą zostać poparzone przez odpryski. Następnie przygotowujemy elementy do spawania. Jeśli są pokryte rdzą lub farbą, musimy je dokładnie wyczyścić, wysuszyć i usunąć drobinki. Zależnie od elementów, które chcemy zespawać, należy odpowiednio dobrać opcję podłączenia spawarki. Jeżeli chcemy zespawać gruby metal, połączmy plus z masą, a minus z elektrodą, co spowoduje polaryzację bezpośrednią. Powstały spaw będzie głęboki i wąski. Jeśli do zespawania mamy cienkie elementy, należy wykonać odwrotną polaryzację, dzięki której otrzymamy połączenie metalu płytkie i szerokie.

Dla początkującego spawacza wskazane jest spawanie elementów cienkich, do 3mm grubości, z użyciem elektrody 3mm. Pierwszym krokiem będzie zamontowanie elektrody do uchwytu, oraz przewodu uziemiającego do spawanego elementu. Po włączeniu spawarki musimy ustawić odpowiednie jej parametry, zgodnie z instrukcją producenta. Następnie przykładamy elektrodę do wybranego miejsca połączenia pod kątem 30 stopni, i czekamy na pojawienie się czerwonej plamy, tak zwanego topnika. Trzymając elektrodę tuż nad powierzchnią metalu, przesuwamy ją w jedną stronę po kilka milimetrów, czekając na ponowne wytworzenie się topnika, odpowiedzialnego za powstanie szwu spawalniczego, łączącego spawane elementy. Po wykonaniu całego spawu wyłączamy urządzenie.

Spawanie nie jest czynnością trudną, a niejednokrotnie przydatną w życiu. Stosując odpowiednie zasady bezpieczeństwa i przestrzegając zaleceń producenta, bez problemu wykonamy prace spawalnicze we własnym zakresie.